İNSAN

İmay İnşaat için ‘insan’ en değerli varlıktır. Ulusal ve uluslararası iş süreçlerinde cinsiyet, dil, din, ırk ve siyasi görüş ayrılığı gözetilemez. Evrensel insan haklarına aykırı yaklaşımlar kabul edilemez. İmay İnşaat’ın tüm çalışanları, niteliği sürekli arttırılan, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma güvencesi altındadır. İmay İnşaat, sıfır iş kazası hedefi ile çalışır.

İŞ

İmay İnşaat tüm iş süreçlerinde iş etiği doğrultusunda hareket ederek güvenilir, dürüst, tutarlı ve adil olmayı benimsemiştir. Kaliteden ödün verilemez. Yapılan iş, yapılabilecek en iyi şekilde gerçekleştirilir.

TOPLUM

İmay İnşaat için topluma katkı sağlamak bir ‘proje’ değil, var olma anlayışıdır. Tüm yatırım süreçlerinin sürdürülebilir olması hedeflenir.

ÇEVRE

İmay İnşaat çevreye saygı duyar. Bu saygının gerekliliği olarak İMAY’ın çevreye verdiği etki ölçümlenir. Olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi için çaba gösterilir. Çalışanlar doğal kaynakların korunması ve geri dönüşümün artırılması için teşvik edilir.